Kategórie

Úplný zoznam 80 nových pracovných miest DWP, ktoré sa otvoria v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov - skontrolujte svoju oblasť

Dočasné centrá pomôžu ľuďom, ktorí stratili prácu alebo sa môžu v dôsledku Covidu potrebovať rekvalifikovať, s cieľom dostať dospelých späť do práce s pracovnými trénermi.Úplný zoznam 62 stredísk práce, ktoré sa majú tento rok zatvoriť, zlúčiť a premiestniť, začínajúc DNES - pobočky, ktoré sa majú osovať, a kedy

Po zatvorení 40 pobočiek v posledných mesiacoch roku 2016 oznámil DWP ďalších 62, ktoré prídu tento rok. Tu je úplný zoznamDWP zatvorí 68 pracovných centier v celej Británii s rizikom 750 pracovných miest - úplný zoznam dotknutých pobočiek

Ministerstvo práce a dôchodkov oznámilo, že dôjde k zlúčeniu alebo zatvoreniu viacerých zamestnaneckých centier, čo ovplyvní až 750 pracovných miest.Odhalenie: Úplný zoznam 87 pracovných centier DWP, ktoré sa majú počas nasledujúcich 7 mesiacov nasmerovať po celej Británii - a dátumy, kedy majú byť zatvorené

Ministerstvo práce a dôchodkov exkluzívne odhalilo úplný zoznam denníka - ďalších 87 sa má v auguste a septembri tohto roku zatvárať nad 15 z nich.