Kategórie

Život na britských ropných a plynových plošinách je ťažký a ekonomická neistota zvyšuje tlaky na mori

Graham Hiscott odišiel na pobrežie, aby zistil, že zatiaľ čo nášmu ťažkému ropnému a plynárenskému priemyslu bola v minulotýždňovom rozpočte poskytnutá určitá pomoc, neistota ohľadom budúcnosti zostáva